Music collective ARKTIK – World premiere – Art's birthday – Lauba, Zagreb, Croatia

Music collective ARKTIK – World premiere – Art's birthday – Lauba, Zagreb, Croatia

WATCH FULL CONCERT here www.vimeo.com/ondemad/arktikworldpremiere

HRVATSKI ISPOD
In an exciting concert on 17th January 2019. during the international radio broadcast from Zagreb’s Lauba during the Art’s birthday event the world premiere of music collective ARKTIK happened.

Conducted by multidisciplinary artist and experimental sound author Vesna Mačković the concert consisted of sound and voice improvisations with textual interventions.

Using text in six languages (Croatian, Polish, Russian, German, Italian, English) and a set of instruments (percussions, cello, bass guitar, synths and electronics) the five performers and their artistic leader had opportunity to present the third part of Vesna’s long-term project “Whisper to me, I wanna yell!”. This project had it’s beginnings in Vesna’s collaborations with Russian pianist and improviser Roman Stolyar, continued in Kazahstan with contemporary music ensemble Eegeru and actress Zhanel Serghazina. Croatian collective as a third element of this international series brought in the work new instruments, additional languages and the opportunity to be heard via partial live broadcast on radio station in Europe and North during joined Art’s birthday event organized for croatian part by Croatian radio in the space of gallery Lauba.

Performers:

Tijana Gojić Topolnik – vocals
Nino Orepić – percussion
Goran Goldberger – percussion
Adam Webster – cello
Želimir Schauer – electronics, bass guitar

News and contact: https://www.arktik.eu/en/category/news/music/

_____________________________________________________________

U uzbudljivom koncertu 17. siječnja 2019. tijekom međunarodnog radio prijenosa iz zagrebačke Laube dogodila se svjetska premijera glazbenog kolektiva ARKTIK u programu Rođendan umjetnosti.

Koncertom koji se sastojao od improvizacija glasom i zvukom s tekstualnim intervencijama dirigirala je multidisciplinarna umjetnica i autorica radova u eksperimentalnom zvuku Vesna Mačković.

Koristeći tekst na šest jezika (hrvatski, poljski, ruski njemački, talijanski, engleski) i seriju instrumenata (perkusije, violončelo, bas gitara, synthesizeri) pet izvođača i njihova umjetnička voditeljica dobili su priliku predstaviti treći nastavak Vesninog dugoročnog projekta “Šapni mi, želim vikati!”. Ovaj projekt imao je svoj začetak u Vesninoj suradnji s ruskim pijanistom i improvizatorom Romanom Stolyarom, a nastavio se u Kazahstanu sa suvremenim ansamblom Eegeru i glumicom Zhanel Serghazina. Hrvatski kolektiv kao treći element ove međunarodne serije dobio je u ovaj rad nove instrumente, dodatne jezike i šansu da se ova izvedba čuje djelomično i putem živog prijenosa putem 20-ak europskih i sjeverno-američkih radio postaja tijekom međunarodnog obilježavanja Rođendana umjetnosti organiziranog u Hrvatskoj od strane Hrvatskog radija u prostoru Laube – kuće za ljude i umjetnost.

Izvođači:

Tijana Gojić Topolnik – vokal
Nino Orepić – perkusije
Goran Goldberger – perkusije
Adam Webster – violončelo
Želimir Schauer – electronika, bas gitara

Novosti i kontakt: https://www.arktik.eu/en/category/news/music/
Music collective ARKTIK - World premiere - Art's birthday - Lauba, Zagreb, Croatia