Tham quan trường đại học ở Mỹ | University of California San Diego Campus Tour

Tham quan trường đại học ở Mỹ | University of California San Diego Campus Tour

Trường đại học San Diego bang California thường được gọi tắt là UCSD, và được xếp hạng thứ 41 trên toàn nước Mỹ theo U.S News. Trường nổi tiếng về ngành sinh học, tâm lý học, kinh tế, lập trình viên máy tính, kĩ sư v.v. Trong trường này mình thích nhất là thư viện vì thiết kế độc đáo.

~~~~~~~
Spring by Ikson https://soundcloud.com/ikson
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/5WPnrvEMIdo

Popsicle by KODOMOi https://soundcloud.com/kodomoimusic
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
http://creativecommons.org/licenses/b…
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/z6mKD6hpKBU

Adventures by A Himitsu https://www.youtube.com/channel/UCgFw…
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0
http://creativecommons.org/licenses/b…
Music released by Argofox https://youtu.be/8BXNwnxaVQE
Music provided by Audio Library https://youtu.be/MkNeIUgNPQ8
Tham quan trường đại học ở Mỹ | University of California San Diego Campus Tour